Prisma Strategisch Beleidsplan

Welkom! In deze digitale omgeving kan je zien en lezen waar de Prisma scholengroep zich komende jaren voor in zet. Dit alles is onderdeel van ons strategisch beleidsplan voor de periode 2023-2028. We focussen ons op 3 themalijnen: 1. Opgroeien in de mini maatschappij, 2. Nieuwsgierige en betrokken leerlingen en 3. Onderwijsprofessionals aan zet. Hierin gaat het over hoe de school een oefenplaats kan zijn voor de grotere wereld, wat voor onderwijs we voor ogen hebben zodat onze leerlingen gemotiveerd zijn en vertellen we over de wijze waarop we ons organiseren om dat mogelijk te maken. Dit sluit aan bij onze kernwaarden en concretiseert wat wij voor ogen hebben met onze missie en visie.

De invulling van ons strategisch plan is tot stand gekomen in het afgelopen jaar. Samen met het managementberaad en met input vanuit alle schoolteams. Hierbij is ook de GMR steeds actief betrokken. En hebben we betrokkenen in de naaste omgeving buiten Prisma meegenomen, zoals de kinderopvang en het samenwerkingsverband. De gesprekken zijn waardevol geweest en geven ook vertrouwen in de realisatie van het plan. 

Klik door en lees verder over de missie, visie en kernwaarden of verdiep je in de themalijnen. We hopen dat het jou net zo inspireert als ons! Wij hebben er zin in om hier de komende jaren onze schouders onder te zetten!