Welkom bij ons strategisch koersplan!

In ons koersplan worden de beleidsuitgangspunten en doelen geformuleerd waaraan wij als stichting in de komende vier jaar, in alle geledingen en op alle scholen willen werken. Het is tot stand gekomen na een

intensieve dialoog met diverse betrokkenen: de toezichthouders, de schoolleiders, leraren, ouders en ook leerlingen. Alle uitgangspunten en doelen worden in deze visualisatie zichtbaar toegelicht.