Stichting OBO - praatplaat strategie missie visie kernwaarden primair onderwijs

Prikkelen om te ontwikkelen

Bij obo krijg je de ruimte om jouw volgende stap te zetten

Samen met de hele organisatie zijn we gestart met een traject om te komen tot een gedragen stategisch beleidsplan. Hiervoor zijn kinderen bevraagd, ouders, leerkrachten, KC-ers, directeuren, het bestuurskantoor, maar ook onze care- en stakeholders zoals de opvang en gemeenten. We zijn begonnen met het herijken van de missie, visie en kernwaarden. Dat hebben we gedaan in een aantal dromen sessies. Hoe willen we dat OBO er over 5 jaar uit ziet? Wat zien we dan voor ons? Wat zien we 

kinderen doen? Om zo vanuit dat droombeeld de kern te destilleren in krachtige zinnen en met unieke kernwaarden. Waar wij als organisatie in geloven. Waar wij voor staan. Dit helpen we in elke sessie ook steeds verbeeld, om te zien of we echt over hetzelfde praten en om onze beelden met elkaar en de organisatie te kunnen delen. Daaruit is dit de eerste praatplaat, die ons overkoepelende verhaal van onze strategie verbeeld. Veel leesplezier!