Welkom bij ons strategisch koersplan!

Een goed koersplan geeft richting en ruimte, als een kompas. Het helpt bij het maken van keuzes, wanneer we geconfronteerd worden met dilemma’s. Het zoekt bijvoorbeeld een balans tussen eigenheid en verbondenheid, tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid, tussen standaardisatie en flexibiliteit. Het koersplan verbindt verleden, heden en toekomst: waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en wat we onderweg denken tegen te komen. Het zorgt

ervoor dat we op onze route blijven, wanneer we dreigen te verdwalen. En als er iets op ons pad komt, waar we niet omheen kunnen of waardoor we onze weg iets moeten verleggen, biedt het koersplan ook houvast. Want tijdens onze reis herinnert het koersplan ons aan wat we belangrijk vinden en waarom we ook alweer op weg gingen. Bovenal moet het koersplan verbindend en inspirerend zijn voor iedereen binnen en rondom PCOGV.